Over 300 barnehjemsbarn har kontaktet kommunen

Mer enn 300 av 1000 personer som kan ha krav på erstatning fra Bergen kommune etter å ha blitt utsatt for overgrep på barnehjem, har henvendt seg til kommunen.