Natt på fylleplaneten

Natten sluker så mye. God oppførsel og sunn fornuft, blant annet.