Opprør mot rusvernsenter

Bygdefolk i Litlabø-området på Stord frykter for nærmiljøet og barnas skolevei dersom enda en rusverninstitusjon får etablere seg i nærområdet.