Eksporterte "salta, kvitvaska torsk"

Ifølgje tollpapir har OK Fish kjøpt og eksportert "salta, kvitvaska torsk" - ei vare tollvesenet aldri tidlegare hadde høyrt om.