Tjuvar stal summetonen frå 500

Nesten 500 abonnentar var utan telefon det meste av dagen i går etter innbrot i ein telefonsentral på Husnes.