Mistenkt eldretjuv krev erstatning

Ei kvinne som var mistenkt i samband med tjuveriet av 300.000 kroner frå to bebuarar på Gaupne eldresenter, krev no oppreising og erstatning.