Dragkamp om skolemilliard

Flere hundre barn og foreldre mobiliseres når bystyret drøfter utbygging av skolen til 2015. Alle vil sikre sin bydel.