• (1/3)
    SILD I TØNNE: Margunn Solsvik koste seg på Torgdagen. FOTO: ODD NERBØ

Sild i tønne på Torgdagen

Bymann og stril møttes i byen lørdag.