Psykiatri-sjef går i protest

Avdelingsoverlege Tor Jacob Moe vil ikkje lenger ta ansvaret for situasjonen ved Psykiatrisk klinikk på Haukeland. Nå har han sagt opp.