Vil rense havbunnen på Askøy

SFT vil pålegge fem selskaper å bekoste undersøkelser og tiltak mot forurensning i Florvåg og Bakarvågen på Askøy.