Avansert rehabilitering

Kutting av nervetråder (rizotomi) og muskelsener er avansert nevroterapi. Det krever et nært og langvarig samarbeid mellom nevrolog, nevrokirurg, nevrofysiolog og ortoped. Men inngrepene alene er ikke nok.