Elever vil ha friere fremmøte

Elevene vil endre reglene for fravær i skolen. De vil ha friere fremmøte.