Eldre slipper billig unna

Gamle som trenger hjelp hjemme betaler bare tre prosent av utgiftene selv. Foreldre som trenger pass til barn etter skolen dekker 71 prosent av utgiftene.