Slått til blods med telefonrør

Det svartnet for kvinnen da hun ikke fikk lov til å bruke telefonen ved asylmottaket.