Krev opne sjukehusmøte

Sogn og Fjordane Arbeidarparti krev at styremøta i det statlege sjukehusføretaket skal gå for opne dører.