Søsknenes forhold

Når familien samles rundt dødsleiet til en av foreldrene, vil dette sette søskenforholdet på prøve. Det som avgjør, er hvordan de har hatt det sammen tidligere.