Felles front mot atomforsøpling

Miljøvernere ruster nå til kamp og aksjoner mot de britiske atomutslippene som strømmer mot norskekysten. Sellafield-motstandere og stråleeksperter møtes i Bergen kommende helg. Sellafield-utslippene