Vant over Vital - får uførepensjon

Maskinisten gikk til sak da Vital forsikring nektet ham uførepensjon. Vital mente mannen måtte ha kjent til sykdommen da forsikringen ble tegnet.