Velkommen til bompengelandet

Stortinget kan trygt skjera ned på riksvegløyvingane. For vi bilistar er lydige bompengebetalarar. Vestlandet blir meir og meir eit bompengeland.