Slanker Askøy kommunestyre

Askøy kommunestyre skal i neste kommunevalperiode reduserast frå 43 til 35 medlemer.