I en hybel på et ukjent sted i Bergen skal asylsøkeren i 20-årene ha spist og bodd. Ifølge politiet brukte han dagene til å vaske, gjerne 50 til 80 timer i uken. Utvask, nedvask og butikkvask. Lønnen skal ha vært på cirka én krone i timen.

Så langt i år har politiet registrert 50 prosent flere saker om menneskehandel og prostitusjon enn i fjor (se grafikk). To av de ni forholdene blir etter straffeloven definert som grove, mens ett etterforskes som prostitusjon.

Tverretatlig operativt team mot menneskehandel (TOT) merker også trenden. Det avdekkes flere potensielle ofre for menneskehandel enn før. Sakene omfatter både barn og voksne.

Les også:

- Dette er personer som er utnyttet i tvangsarbeid og i prostitusjon, og vi ser spesielt en økning når det gjelder antall menn utnyttet i tvangsarbeid, forteller leder Joachim Bjerkvik.

- Svært grovt

Asylsøkeren var en av flere som ble pågrepet under en politi­aksjon forrige tirsdag. Da hadde politiet spanet mot en aktør i renholdsbransjen i flere uker.

Senere skiftet mannen status til fornærmet i saken. Politiet mener han ble utsatt for grov menneskehandel. To menn er siktet, begge nekter straffskyld.

Den påståtte bakmannen skal også ha utnyttet sin egen bror for flere millioner kroner.

- Vi karakteriserer dette som svært grove tilfeller av menneske­handel, både ut fra varighet og omfang, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen.

I avhør skal asylsøkeren ha uttrykt at politiet reddet ham.

- Jeg kan ikke fortelle hvordan han fikk jobben, men det var via en mellommann. På et tidspunkt forsvant han fra mottaket og har vært i arbeid hos den siktede siden da, sier bistandsadvokat Hilde Cecilie Meyer.

Gammel mat

Hun forteller at mannen fra Sør-Asia skal ha fått utbetalt 200 kroner i måneden, i tillegg til noe kost og losji. Vitner har uttalt at han delvis levde av mat som ble kastet.

Les også:

Politiet mistenker den siktede for bevisst å ha gått etter ressursvake mennesker.

Tvangsarbeidet er ofte karakterisert av manglende kontroll på egen situasjon, lav eller ingen betaling, lite eller ingen fritid og uverdige boforhold. Flere av ofrene har vært utnyttet i flere år.

- Situasjonen deres er ekstremt sårbar. De styres ofte ved hjelp av vold og trusler. Noen ønsker ikke å identifisere seg selv som offer for menneskehandel, andre er på sin side svært lettet over å bli hjulpet ut av det, sier Joachim Bjerkvik.

Trenger trygging

Bistandsadvokat Meyer tror mørketallene er store.

- Vi sliter med at folk ikke tør å oppsøke hjelp fra det offentlige. Bakmennene bruker pressmidler og mange frykter for sitt eget eller familiens liv, sier Meyer.

Personer som utsettes for menneskehandel kan få beskyttelse og bistand fra TOT.

Plass på krisesenter, sikkerhetsklarert bolig og oppfølging fra kompetent personale er noen av alternativene.

- Det er store individuelle forskjeller og behov, sier Bjerkvik.