• SLIPPER BILLIG: Stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen (Frp) mener politiet har sluppet billig unna i kjølvannet av Monika-saken. FOTO: Håvard Bjelland

Frp-Ellingsen stiller seg tvilende til om bøter er nok

Jan Arild Ellingsen er kritisk til Spesialenhetens dom over hordalandspolitiet. Han mener offentlige tjenestemenn bør kunne gis fengselsstraff for tjenesteforsømmelse.