Sotra og Øygarden møter eldrebølgja med felles helseløft

Det medisinske senteret på Straume blir ei blanding av sjukehus, sjukeheim og rehabiliteringssenter med ei lang rekkje helsetenester på ulike nivå.