Pasienttabber kostet dyrt

Fødsler, psykisk helse og kreftsykdommer ligger øverst på risikolisten.