Professor i samfunnsmedisin ved NTNU, Steinar Westin, mener Norge må boikotte dansk svinekjøtt: Mer enn syv av ti danske slaktegriser er infisert med antibiotikaresistent MRSA-bakterier. Grisene blir ikke selv syke, men smitte sprer seg mellom griser og til mennesker som er i kontakt med dyrene.

Forbrukerne som spiser kjøttet oppfordres til god kjøkkenhygiene og å vaske fingrene for å unngå smitte

Bonden Lars Jonsson på Sjælland har sikkerhetsregler når han ankommer svinestallen. Det er av med jakker, bukser og sko, og på med kjæledress og hvite støvler. Vask av hendene i vann, såpe og antibak hører med. Og det samme når han er ferdig med jobben.Bøndene er redd for å ta smitte med seg inn i svinestallen. Men de er like redd for å ta smitte med seg ut.

KONTROLLERER PRODUKSJONEN: - Kan jeg leve av å produsere halvparten så mye som i dag, ville mye sett annerledes ut, sier Lars Jonsson. Han produserer årlig 8500 slaktegris på garden på Sjælland.
Roar Christiansen

— Det viktige for forbrukerne er pris. Jeg kunne stått utenfor supermarkedet og tilbudt svinekjøtt produsert på gammel måte til dobbel pris, men ingen ville kjøpt. Folk kjøper det billigst, og det må vi produsenter innrette oss etter, sier Jonsson.

To dansker døde

— Og kommer den dagen da forbrukerne vil betale det dobbelt for svinekjøtt, så legger vi om produksjonen, sier Jonsson.

Danmark er verdens største eksportør av svinekjøtt. Eksporten er doblet de siste 20 årene.

Presset mot produsentene har økt etter at etter at to dansker døde av svine-MRSA i fjor. De hadde ikke vært i kontakt med svin, ifølge Statens Serum Institutt. Teorien er at de fikk smitten av andre som var smittet av svine-MRSA.

Det blåser surt over de vide markene ved småbyen Lynge på Sjælland. Fra hovedveien Hillerødvej leder en allé av vinternakne lindetrær opp til de hvite murbygningene på Brønhøjgård.

Inne i driftsbygningen som produserer 8500 svin årlig, viser gradestokken opp til 24 varmegrader. Det er temperaturen de minste grisene trenger for å vokse best.

— Og hva er egentlig god dyrevelferd? Er det bedre dyrevelferd å la grisene gå ute der den utsettes for regn og vind og fugler som sprer smitte? Eller er det bedre å la grisen gå inne i et oppvarmet hus, med tilsyn der de svakeste dyrene beskyttes? spør Jonsson.

Verdensmarkedet bestemmer

Årlig eksportverdi på dansk svineproduksjon er 30 milliarder kroner. Den er nesten like viktigst som laks for Norge. Og det har en konsekvens å drive svineproduksjon når verdensmarkedet bestemmer prisene:

REGLER: Bonden Lars Jonsson på Sjælland har sikkerhetsregler når han ankommer svinestallen.
Roar Christiansen

— Det som var 50.000 mindre gardsbruk med svineproduksjon, er blitt til i overkant av 4000 svineprodusenter.- Griser avles frem til å få i gjennomsnitt 2,4 kull hvert år, mens de før fikk ett kull i året. Ett kull kan få 24 grisunger - en grisemor har normalt bare 16 patter.

— Dyrevelferden kritiseres fordi griser holdes innendørs, kastrering foregår uten bedøvelse og mange svinebønder kutter halen av smågris, til tross for EU-forbud.

— Bruken av antibiotika i landbruket ti ganger høyere enn i Norge, men i Tyskland er bruken 50 ganger høyere enn i Danmark.

Lars Jonsson kjøper smågris når de er fire uker, aler dem opp til de er fem måneder og rundt hundre kilo, og leverer til det gigantiske slakteriet Danish Crown.

— Dyrenes velferd går foran alt. Hver 14. dag besøker dyrlegen svinestallen, og gir instruksjoner om medisinbruk. De følges. Det brukes aldri mer antibiotika enn nødvendig, sier Jonsson.

- Dette er produksjonsdyr

Han håper folk forstår det er snakk om produksjonsdyr.

— Tillegger vi produksjonsdyr menneskelige egenskaper, er vi på ville veier. Svinene oppdrettes for å produsere mat. Er det mer dyrevennlig å holde en fet katt i en leilighet i en by? spør Jonsson.

MYE PENGER: Årlig eksportverdi på dansk svineproduksjon er 30 milliarder kroner. Den er nesten like viktigst som laks for Norge.
Roar Christiansen

Inne i svinestallen er dyrene delt i avdelinger etter alder og størrelser. De flyttes etter hvert som de vokser, og rykker stadig nærmere levering til slakteriet.Foret er en kombinasjon av bygg og hvete som produseres på garden, samt kraftfor og vitamintilskudd. De første fem-seks ukene vokser grisene opp til ett halvt kilo i døgnet, og de neste to-tre månedene rundt ett kilo i døgnet.

— Hva synes dur om forslaget i Norge om importforbud?

— Det er merkelig. Det viktigste for bonden er friske dyr. Da blir også økonomien best. Jeg skjønner ikke hva folk er redde for. Resistente bakterier finnes over alt i samfunnet. Det slipper man ikke unna noe sted. All dokumentasjon viser at det ikke er helsefare forbundet med å spise vårt svinekjøtt. Og hva er alternativet? Er det import fra Polen eller Brasil der bruken av antibiotika er høyere og dyrehelsen dårligere, sier Jonsson.

Professor Steinar Westin, mener det er et paradoks at norske myndigheter har valgt å slakte egen svinebesetning på grunn av MRSA-smitte, men fortsetter å importere svinekjøtt fra Danmark.

— Slik når smitten Norge likevel, mener han.