• TRØST: Anne-Grete Fagereng fikk et kyss av sin mann Ragnar før forhandlingene startet. De har holdt sammen i 40 år, hvorav de siste 20 i kamp mot politi og påtalemakt. I dag inngikk de forlik med staten. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Millionforlik i Fagereng-saken

Staten høynet sitt tilbud til drøyt tre millioner kroner. Anne-Grete Fagereng (66) sa ja. Dermed er den snart tyve år gamle Fagereng-saken endelig avsluttet.