Ny bybanerapport reduserer tidsbruken

Byråkrater har sett nærmere på Åsane-bybanen, og funnet ut at Bryggen-traseen bruker mindre tid.