• ARGUMENT: Brannfolka sin innsats i Lærdal-brannen natt til 19. januar er i høyringsuttalar nytta som argument for at også små brannvesen kan utføre store sløkkjejobbar. FOTO: ELIAS DAHLEN (arkiv)

Full splitting i brann-leiren

Dei minste kommunane på Vestlandet seier bastant nei til fylkesvise storbrannvesen. Bergen og omegn vil ha eit pilotprosjekt for det samme.