• Seksjonsoverlege Guttorm Brattebø, håper det er en trend og ikke en naturlig variasjon at tallene på overdoseutrykninger i Helse Bergen har gått ned de siste to årene. FOTO: BJØRN ERIK LARSEN

Rykker sjeldnere ut til overdoser

Siden 2011 har overdoseutrykningene i Helse Bergen gått ned med nesten 20 prosent. Hvorfor, er det imidlertid ingen som kan gi et sikkert svar på.