• SÅRBART: Odda var ein av stadene som vart hardt ramma av flaum i oktober i fjor. Fem hus vart tekne av elva. Sannsynet for meir ekstremvêr i fylket vert stadig høgare. Difor meiner Fylkesmannen og fleire instansar at kommunar må planleggje husbygging betre. FOTO: RUNE SÆVIG (ARKIV)

Meir flaum, meir skred

Me må førebu oss på at ekstremvêr vil ramme Hordaland hardare. Beredskapen på feltet bør bli betre, slår ein ny risikoanalyse fast.