Trude Drevland går ut i ulønnet permisjon

Permisjonen vil vare frem til politiets undersøkelsessak er avsluttet, skriver Hordaland Høyre i en pressemelding.

Publisert:

UT I PERMISJON: Ordfører Trude Drevland tar ulønnet permisjon frem til politiets undersøkelsessak er avsluttet. Foto: Tor Høvik

Ordfører Trude Drevland går ut i ulønnet permisjon fra 1. september, to uker før valget.

Tidligere mandag ba politimester John Reidar Nilsen statsadvokaten vurdere å gjenoppta undersøkelsessaken mot Trude Drevland. Bare noen timer senere ble det klart at saken skulle gjenopptas, blant annet på bakgrunn av ny informasjon som har fremkommet i media i etterkant av henleggelsen.

Les også:

Les også

Drevland-saken blir gjenopptatt

Vil ikke kommentere

— Jeg ønsker ikke at undersøkelsessaken skal komme i veien for det viktige valgkamparbeidet partiet gjør. Det er Høyres politikk som skal være i fokus i valgkampen. Derfor velger jeg å ta permisjon mens politiet vurderer dette, sier Trude Drevland i en pressemelding.

Les også:

Les også

Politiets gransking av Drevland åpnet og lukket samme dag

Det har ikke kommet noen nye opplysninger i saken, heter det videre i pressemeldingen.

— Det er ikke naturlig for meg å kommentere politiets arbeid, skriver Drevland.

Fikk stryk av jussprofessorer

Politiets første gransking av ordfører Trude Drevland (H) ble stengt ned samme dag som den ble igangsatt.

— Å etterforske korrupsjonssaker er generelt både ressurs- og tidkrevende, og det må gjøres en meget skjønnsmessig vurdering. Samtidig er straffeterskelen satt særlig lavt for personer med offentlig myndighet, sa professor i rettsvitenskap ved UiB, Jon Petter Rui, til BT lørdag.

Les også:

Les også

Jussprofessor dømmer politiets lovtolkning nord og ned

Senere har han også gått ut mot politiadvokat Ole Bjørn Mevatnes vurdering om at Trude Drevlands planlagte gratiscruise ikke kan ha vært straffbart fordi hun senere avbestilte.

— En korrupsjonshandling vil være fullført når vedkommende har akseptert tilbudet. Dersom aksept foreligger, er det for sent å angre i ettertid, når det gjelder spørsmålet om straffskyld, sa han til BT mandag.

- Naturlig å se på saken på nytt

Politimester John Reidar Nilsen har ikke svart på BTs henvendelser etter at svaret kom fra statsadvokaten. Tidligere mandag begrunnet han anmodningen slik:

— På bakgrunn av de opplysningene som er fremkommet i avisomtalen, og ny informasjon som er kommet frem i etterkant av henleggelsen, har jeg tilskrevet statsadvokaten og bedt ham vurdere om det er grunnlag for å gjenoppta undersøkelsessaken, sier Nilsen.

- Hva er bakgrunnen for det?

-Jeg har registrert at det er reist spørsmål i mediene om hvordan politiet har håndtert saken, i tillegg til at det er fremmet nye påstander i mediene etter at saken ble henlagt. Da mener jeg det er riktig å vurdere om det er naturlig å se på saken på nytt. Det må statsadvokaten ta stilling til.

Publisert: