• Pengegaver fra elevenes foreldre er problematisk, sier skolebyråden.

Harald Victor Hove (H) er godt kjent med problemstillingene som følger med regelen om at grunnskolen skal være gratis for alle.

— Gratisprinsippet er noe som utfordrer oss støtt og stadig. Vi må kontinuerlig oppdatere informasjon og veiledning som hjelper skolene, sier skolebyråden.

- Mulige feilkilder

Skolebyråden understreker at Fylkesmannens rapporter er foreløpige.

— Vi vet først om noen har brutt loven når skolene har gitt tilbakemelding til Fylkesmannen. Det kan være feilkilder her, sier han.

Men Hove er klar på at regelverket er tydelig og at gratisprinsippet må følges.

— Hvis dette stemmer, har vi ikke vært gode nok til å følge opp.

Skolebyråden sier han forventer at bergensskolene følger regelverket i opplæringsloven.

— Men det er 89 skoler i Bergen kommune, og det er fort gjort å glippe på én skoleklasse som utfordrer regelverket, sier han.

- Gode intensjoner

En forholdsvis ny og økende problemstilling, er pengegaver fra foreldre, forteller byråden.

— Også pengegaver er problematisk. Foreldrene har gode intensjoner, men det kan utløse en følelse av press. Denne problemstillingen hadde vi ikke for ti år siden, sier han.

Hove tror dagens foreldre forventer mer av aktiviteter og turer for skolebarna.

— En skidag er ikke bare en skidag lengre. Foreldrene forventer mer, sier byråden.

Hove understreker at Bergen kommune vil forholde seg til Fylkesmannens påpekninger. Han synes det er positivt at Fylkesmannen kikker hordalandsskolene i kortene.

— Men vi må ikke komme dit hen at det skal være umulig å bidra til en skidag for i man har en streng fortolkning av regelverket, sier Hove.