I 2013 ila trafikketaten Bergen kommune 627 gebyrer til huseiere som ikke holdt det ryddig på fortauene utenfor bygården sin. De aller fleste av disse gjaldt forsøpling. Tallet er betraktelig lavere enn i 2012, da kommunen delte ut 1040 gebyrer.

Dårlig vinter både på den ene og den andre siden av 2013, førte til færre enn 50 gebyrer for manglende brøyting og strøing. Men det er ikke bare derfor antall gebyrer er gått ned. I 2012 ga kommunen rundt 230 såkalt vintergebyrer. Det betyr at boss-bøtene er redusert med nesten 200.

— Vi har hatt en betydelig nedgang, og jeg håper og tror at dette betyr at huseiere er mer bevisste ansvaret sitt og at Bergen er blitt en renere by, sier avdelingsleder Arvid Heggestad i trafikketaten.

Etaten har brukt omtrent like mye ressurser på å sjekke byens gater hvert år siden 2011.

Like matavfall minst

Ifølge politivedtektene har huseiere i Bergen et ansvar for at det er ryddig foran eiendommene sine. Ordningen med bosspoliti startet i 2007. Gebyrene ligger stort sett på 1000 kroner ved første brudd, men kan gå så høyt som 5000 kroner.

— Om vi finner alvorlige eksempler på istapper beveger vi oss i den høye delen av skalaen. De er jo direkte farlige, sier Heggestad.

Matavfall som tiltrekker seg rotter, er Heggestad lite glad i, og da vanker det gjerne gebyrer med en gang. Møbler på fortauet får huseier gjerne en dag på å fjerne.

Noen privatpersoner

Ved enkelte tilfeller går det til privatpersonen som har forsøplet, hvis kommunen er helt sikre på hvem som står bak. Men de aller fleste av gebyrene går til huseiere.

— Der det er mange utleieenheter og huseier ikke selv bor, er det jevnt over dårligere renhold enn der huseier bor i huset, sier Heggestad, som ikke kan trekke frem områder som peker seg ut verken i den ene eller andre retningen i Bergen.

Til sammen har kommunen fått inn rundt 700.000 kroner i gebyr i 2013. Siden ordningen startet i 2007 har bergensere betalt inn over 4 millioner kroner.

— Målet er ikke å gi gebyr, men at byen skal se skikkelig ut. Jeg synes det er gledelig at gebyrene går ned, sier Heggestad.

Hindringer

Istapper som ikke fjernes, er så å si et ikke-eksisterende problem i Bergen men inngår i så fall i vintergebyrene.

En liten håndfull bøter er også gitt til næringsdrivende som setter opp hindringer som reklameskilt på fortauene. De får en muntlig advarsel først. De aller fleste gjør som de får beskjed om, men de som ikke har gjort det må altså punge ut.

Synes du Bergen er blitt en renere by? Si din mening i kommentarfeltet.