Får ikke betale

Egil Hope (55) tar ofte Bybanen. Han reiser gratis, men liker det ikke.