• ØKER UTSLIPP: I tiåret fremover ser Avinor for seg en formidabel økning i flypassasjerene. For å møte behovet bygger de ut terminalbygget til Flesland. De økte flyavgangene vil derimot føre til store utslipp. ARKIVFOTO: SILJE KATRINE ROBINSON

- Større Flesland nuller ut alt annet

Naturvernere går ut mot den planlagte flyplassutvidelsen.