Skolevei med 40.000 biler

Om noen dager øker trafikken på Fjøsangerveien fra 26.000 til nærmere 40.000 biler. Hver skoledag krysser over 100 barn Fjøsangerveien for å komme til Minde skole.