Barnehageopprøret - pent innpakket

Underskriftene til 1741 foreldre - med blått bånd og sløyfe.