Sjåfør utestengt frå Vest Ambulanse

I løpet av éi veke er åtte tilsette i Vest Ambulanse blitt sjukmelde, mens den hovudtillitsvalde er utestengt frå arbeidsplassen.