Dramatisk for eldre

Soltun foreslås nedlagt. Ny barnehage kommer.