Kjøt manglar merking

Nordfjord Kjøtt gjev inntrykk av at produkta deira er av norsk kjøt. Men mykje er faktisk importert frå Botswana, og i butikkane ligg kjøtvarer utan pålagt merking.