Prissjokk på Arna-tomter

Bjarne Befring og naboene hans i Stølshaugen i Arna fikk prissjokk da de ville kjøpe jorda de bor på. Før nyttår kostet et mål 41.000 kroner. I dag skal kirken ha 350,000 kroner for det samme jordstykket.