Vil leie ut Bergenhus

I dag startet Forsvarsbygg arbeidet med å leie ut de ni nasjonale festningsverkene som Forsvaret ikke lenger skal bruke. Et av dem er Bergenhus festning i Bergen.