Jens i 13 generasjoner

I 13 generasjoner har mennene i familien Stemland hatt samme fornavn.