Alvestad begraves i morgen

Løytnant Odd Audun Alvestad blir gravlagt fra Haakonsvern kirke onsdag 10.desember klokken 1300. Alvestad vil få militær begravelse.