Fryktar for ferjelivet

«Det største tilbakesteget i FSF si historie. Vi fryktar for framtida med omsyn til heile ferjelivet.»