200 politifolk vokter skoleveiene

Skolebarna skal vernes og kunne gå trygt til og fra skolen. 200 politifolk vokter skoleveiene i Hordaland tre uker fra skolestart.