Vil ha direkteferje til Os

Kvinnheringar trykkjer til seg Os som ei endå meir sentral snuhamn for båttrafikk frå sør.