Opprettholder dom for sex-overgrep

Gulating lagmannsrett har opprettholdt en byrettsdom mot en 33-åring for sex-overgrep mot en mindreårig.