Stadig flere bor alene i Bergen

Stadig flere bor alene i de store byene. På landsbasis har antallet boliger med bare en person økt hele 20 prosent.