Mange stridssaker

Det blir en stri jobb for redaksjonskomiteen som skal sy sammen et endelig forslag til arbeidsprogram på Hell i Stjørdal.